PVT PravF UPJŠ - PVT PravF UPJŠ

Prejsť na obsah
Úradné hodiny pre študentov:
denne 07,30 - 10,00
/je potrebné preukázať sa PIK/

U P O Z O R N E N I E

Prihlásenie a problémy súvisiace s AIS2
!!!!!!! OSOBNE alebo e-mail z adresy *@upjs.sk/*@student.upjs.sk !!!!!!!


Prihlásenie a problémy súvisiace s e-mail *@upjs.sk
!!!!!!! len OSOBNE!!!!!!!


Študium - referát vzdelávacej činnosti
Záverečné práce - katedry / vyučujúci
Zaraďovanie na rozvrh - katedry po dohode s PVT
Návrat na obsah