PVT

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Úradné hodiny pre študentov:
denne 07,30 - 10,00
/je potrebné preukázať sa PIK/


U P O Z O R N E N I E

Prihlásenie a problémy súvisiace s AIS2
!!!!!!! OSOBNE alebo e-mail z adresy *@upjs.sk/*@student.upjs.sk !!!!!!!


Prihlásenie a problémy súvisiace s e-mail *@upjs.sk
!!!!!!! len OSOBNE!!!!!!!


Rozvrh -
katedry / vyučujúci
Študium - referát vzdelávacej činnosti
Záverečné práce - katedry / vyučujúci


Kontakt:
Meno


Telefón


E-mail

Ing. Soliar Ladislav

++421-55-2344113

ladislav.soliar@upjs.sk

Ing. Svatuška Ivan

++421-55-2344114

ivan.svatuska@upjs.sk

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky