Kontakty Pracoviska výpočtovej techniky PravF UPJŠ - PVT PravF UPJŠ

Prejsť na obsah

Kontakty Pracoviska výpočtovej techniky PravF UPJŠ

Kontakt

Pracovisko výpočtovej techniky
UPJŠ - Právnická fakulta
Kováčska 26
P.O.BOX A-45
040 75 Košice
Slovenská republika
Meno
Telefón
E-mail
Ing. Svatuška Ivan
++421-55-2344114Návrat na obsah